513 Kansas Drive, Iola, KS 6674959,000.00513 Kansas DriveIola, KS 66749View Listing
1019 Kansas Ave, Humboldt, KS 6674879,900.001019 Kansas Ave.Humboldt, KS 66748View Listing
306 Southern Hills Drive, Coffeyville, KS 6733756,900.00306 Southern Hills DriveCoffeyville, KS 67337View Listing
1304 E Carpenter, Iola, KS 66749115,000.001304 E CarpenterIola, KS 66749View Listing
13549 2000 RD Benedict, KS 6671416,900.0013549 2000 RD Benedict, KS 66714View Listing
1111 N Buckeye, Iola, KS 66674977,500.001111 N BuckeyeIola, KS 66749View Listing
615 S 4th, Independence, KS 6730119,900.00615 S 4thIndependence, KS 67301View Listing
1,500.001107 W NinthCoffeyville, KS 67337View Listing
708 Mulberry ST, Humboldt, KS 6674836,900.00708 MulberryHumboldt, KS 66748View Listing
1436 Minnesota RD Iola, KS 6674970,000.001436 Minnesota RD.Iola, KS 66749View Listing
1509 Northwestern, Iola, KS 66749105,000.001509 Northwestern StIola, KS 66749View Listing
519 S Buckeye, Iola, KS 6674954,700.00519 S BuckeyeIola, KS 66749View Listing
5 Circle Drive Iola, KS 66749159,953.005 Canary CircleIola, KS 66749View Listing
618 N Humphrey, Gas, KS 66749260,000.00618 N HumphreyGas, KS 66749View Listing
616 N Oak, Iola, KS 6674954,000.00616 N OakIola, KS 66749View Listing
906 Meadowbrook Rd. E, Iola, KS 66749220,000.00906 Meadowbrook Rd EIola, KS 66749View Listing
1023 Meadowbrook W, Iola, KS 66749121,900.001023 Meadowbrook WIola, KS 66749View Listing
118 W Miller RD Iola, KS 66749209,000.00118 W Miller RDIola, KS 66749View Listing
606 N Tennessee Iola, KS 6674958,500.00606 N TennesseeIola, KS 66749View Listing
212 S Colborn, Iola, KS 6674991,200.00212 S ColbornIola, KS 66749View Listing
Front View45,000.00206 S Jefferson #1Iola, KS 66749View Listing
4265 US Highway 75, Neodesha, Ks. 66757129000.004265 US Highway 75Neodesha, KS 66757View Listing
Front View76,500.003009 DodgeIola, KS 66749View Listing
21336115,000.00507 N. ParkMoran, KS 66755View Listing