419 S Sycamore, Iola, KS 66749$59,000.00419 S SycamoreIola, KS 66749View Listing
402 Heylman, Fort Scott, KS 66701$11,900.00402 HeylmanFort Scott, KS 66701View Listing
723 Garfield Rd N, Iola, KS 66749$98,500.00723 Garfield Rd NIola, KS 66749View Listing
Rear View2,400.001231 MainAltoona, KS 66710View Listing
602 N Fourth, Iola, KS 6674969,900.00602 N FourthIola, KS 66749View Listing
212 Kaw, Garnett, KS 6603226,500.00212 KawGarnett, KS 66032View Listing
513 Kansas Drive, Iola, KS 6674959,000.00513 Kansas DriveIola, KS 66749View Listing
1019 Kansas Ave, Humboldt, KS 6674879,900.001019 Kansas Ave.Humboldt, KS 66748View Listing
306 Southern Hills Drive, Coffeyville, KS 6733749,900.00306 Southern Hills DriveCoffeyville, KS 67337View Listing
1304 E Carpenter, Iola, KS 66749115,000.001304 E CarpenterIola, KS 66749View Listing
13549 2000 RD Benedict, KS 6671413,900.0013549 2000 RD Benedict, KS 66714View Listing
1107 W Ninth, Coffeyville, KS 673371,200.001107 W NinthCoffeyville, KS 67337View Listing
708 Mulberry ST, Humboldt, KS 6674836,900.00708 MulberryHumboldt, KS 66748View Listing
1436 Minnesota RD Iola, KS 6674970,000.001436 Minnesota RD.Iola, KS 66749View Listing
1509 Northwestern, Iola, KS 66749105,000.001509 Northwestern StIola, KS 66749View Listing
519 S Buckeye, Iola, KS 6674949,700.00519 S BuckeyeIola, KS 66749View Listing
5 Circle Drive Iola, KS 66749159,953.005 Canary CircleIola, KS 66749View Listing
618 N Humphrey, Gas, KS 66749260,000.00618 N HumphreyGas, KS 66749View Listing
616 N Oak, Iola, KS 6674954,000.00616 N OakIola, KS 66749View Listing
906 Meadowbrook Rd. E, Iola, KS 66749220,000.00906 Meadowbrook Rd EIola, KS 66749View Listing
1023 Meadowbrook W, Iola, KS 66749121,900.001023 Meadowbrook WIola, KS 66749View Listing
606 N Tennessee Iola, KS 6674958,500.00606 N TennesseeIola, KS 66749View Listing
212 S Colborn, Iola, KS 6674991,200.00212 S ColbornIola, KS 66749View Listing
Front View45,000.00206 S Jefferson #1Iola, KS 66749View Listing
4265 US Highway 75, Neodesha, Ks. 66757129000.004265 US Highway 75Neodesha, KS 66757View Listing
Front View76,500.003009 DodgeIola, KS 66749View Listing
21336115,000.00507 N. ParkMoran, KS 66755View Listing